הגולה הפוליטית והתפתחותה של נאמנות לאומית

הגולה הפוליטית והתפתחותה של נאמנות לאומית ספר זה נותן השקפה כוללת ושיטתית על הפעילות המדינית של גולים במדינות לאום מבוססות במאה העשרים , ולצורכי תיאוריה הוא מתרכז בפעילותם של גולים השואפים להכריע ממשלה ילידית מבלי לקרוא תגר לא על קיומה של מדינת הלאום ולא על גבולותיה . עיון בממדיה של הפעילות המדינית בגולה מעשיר את הבנתנו הכללית במאבק המדיני בין ממשלות לאופוזיציות ואת הבנתן של תביעות מתחרות למעמד המושא הלגיטימי של נאמנות פוליטית במדינת הלאום . קבוצות של אופוזיציה הפועלות בגולה ממלאות תפקיד רב משמעות , ובדרך כלל בלתי מוכר , בעיצוב האופי של "נאמנות לאומית . " אכן , המיגוון הגדול של גולים פוליטיים המנסים לשלול את הלגיטימיות ממשטר מולדת ילידי ולמגרו כולל מקרים דראמטיים דוגמת הגולים הרוסיים בתקופה הסטאליניסטית , האנטי פאשיסטית האיטלקיים , האנטי נאציים הגרמניים , הרפובליקנים הספרדים , והגולים מרודנויות באגן הים הקאריבי . בתוך דוגמות רבות משמעות של הזמן האחרון יש למנות את האופוזיציה הפורטוגזית הגולה לרודנות של אנטוניו סאלאזאר , גולים איראנים לפני המהפכה האסלאמית ואחריה , קובאנים מתנגדי קאסטרו ב...  אל הספר
רמות