תפקיד המוצא

תפקיד המוצא לעתים קרובות יש קשר הדוק בין צורתם של ארגוני גולים לבין מוצאם ההיסטורי . יש והמקור קובע גם את המשאבים החומריים וגם את מדיניות הגיוס , בפרט במשך התקופה התחילית בחוץ לארץ . ייתכנו חילוקים רבי משמעות בין ארגוני גולים הצומחים מתוך קבוצות שקמו במולדת קודם לגלות לארגונים שהוקמו בחוץ לארץ בלי שיהיה להם קהל תומכים כלשהו שקודם לגלות . המשאבים החומריים שעומדים לרשותו של ארגון גולים אפשר שהם עצמם ישקפו את המקור . הנה כך ארגונים קדם גולתיים , בפרט ממשלות שהודחו , צפויים יותר להחזיק בעתודות של הון ממלכתי בחוץ לארץ . הרפובליקנים הספרדים הצליחו להבריח חלק מן האוצר הספרדי מספרד למקסיקו בספינת הטיול ויטה . דוגמות ברורות מוצאים אנו גם בממשלות הגולה בלונדון ובארצות הברית בימי מלחמת העולם השנייה . הולנדים ונורווגים שהתגוררו מחוץ לארצם שילמו מסים לממשלות הלאומיות הגולות שלהם , בין אם שילמו מסים גם לארצות מושבם ובין אם לאו . כנגד זה הרי חבריהם של ארגונים גולים שאין להם עבר של ממש קודם לגלותם תלויים במידה רבה , בפרט בתקופת התהוותם , בנכסים אישיים של אנשים פרטיים , או במגביות נרחבות בחוץ לארץ . ...  אל הספר
רמות