נאמנות ואי־נאמנות במדינת־הלאום

נאמנות ואי נאמנות במדינת הלאום קשה מאוד להחזיק בשלטון באכיפה כלבד . מן ההכרח הוא להשתמש באמצעים אחרים לטיפוח נאמנות בקרב האזרחים . בעידן של מדינת הלאום שבו , כדברי ארנסט גלנר , שורר הרעיון ש"צריכה להיות חפיפה בין היחידה הפוליטית והלאומית , " הלאומיות נעשית כלי ראשון במעלה לגיוסה של נאמנות . כמעט כל הקבוצות מבינות שאין אומה יכולה לשמור על קיומה ולבוא לידי גילוי באמת אלא במסגרת הגבולות הטריטוריאליים המוגדרים של מדינת הלאום . לעומת זאת , התומכים באינטרנאציונליזם ראדיקלי מטיפים לביטולה של מדינת לאום , לעתים קרובות במסגרת של תנועה מעמדית ל"שחרור כל העמלים . " אירידנטיסטים דורשים להכליל בתוך הגבולות הלאומיים שטח ארץ ש"נגזל" מן האומה שלהם , או חלקי אוכלוסייה הקרובים מאוד מבחינה אתנית לאוכלוסי האומה שלהם . החפצים בפרישה דוגלים בזכות לקרוא תגר על שלמות גבולותיה של המדינה עצמה ולכונן מדינת לאום נפרדת על השטח הקיים של מדינת הלאום , כולו או בחלקו . בעיני הלאומן , מדינת הלאום מייצגת את האינטרס הקיבוצי . היא מגשימה ומטפחת את הערכים הלאומיים ומגינה על גבולותיה התרבותיים של האומה מפני חדירתן של תרבוי...  אל הספר
רמות