שלמי־תודה (למהדורה המקורית)

שלמי תודה ( למהדורה המקורית ) תחילתו של ספר זה כעבודת דוקטור באוניברסיטת ייל . ברצוני להודות למורים , עמיתים וחברים שתמכו במאמצי מהחל ועד כלה . יותר מכל חב אני תודה לח'ואן לינץ , שהעניק לי מזמנו ביד רחבה ושיתף אותי ברעיונותיו מרגע שעלה הנושא במחשבה . כמורה וחונך חידד לינץ את האינסטינקטים האנאליטיים שלי , הרחיב את הפרספקטיבה ההיסטורית שלי , ועזר לי להתגבר על היסוסי בתחילת הדרך . ח'ואן ורוסיו לינץ פתחו לפני ברוב חן את ביתם , והראו לי מה פירוש הדבר למורה כשהוא אחראי על תלמיד . נעזרתי לאין שיעור בידע העמוק של יוסף המבורגר בפילוסופיה ובהיסטוריה , ואני עצמי הוספתי דעת בזכות יכולתו לזהות את רגשותיהם הדקים ביותר של תלמידיו ולפנות אליהם . אני גם מחזיק תודה לפרופסורים של ייל — רוברט דהאל , ליאון ליפסון , דוד מיו , רוג'רס סמית וסטיבן סמית שתרמו תרומות נכבדות לעיצוב מחשבתי . גארת לפיר בילה שעות ארוכות ומרובות בסייעו לי להעביר בעיות מושגיות וסגנוניות . איתו התנסיתי בקשר העמוק בין ידידות לגילוי אינטלקטואלי . ידידי רבקה קוק וגדעון דורון שיתפו אותי בתובנה המעמיקה שלהם בשאלת הלגיטימיות . רבי ג'יימס וא...  אל הספר
רמות