מבוא למהדורה המקורית (1989)

מבוא למהדורה המקורית ( 1989 ) כשאני נותן עצמי בידי זולת , 1 ומרשה לו לקבוע את העקרונות שינחו את התנהגותי , הריני מתנער מן החוסש והתבונה המקנים לי את ה כרת ערכי ... רובר 0 פול וולף , בזכות האנארכיזם , 1970 תחילתה בחלוקתה של ממלכת דוד במאה העשירית לפנה"ס וליוון הקדומה של המאה החמישית , מקום שם דחקו מאבקים סיעתיים יריבים מדיניים אל מחוץ למולדותיהם . ממשלות שנולדו מתוך מאבק כגון זה תבעו לעצמן נאמנות פוליטית כמייצגות הלגיטימיות של עמן והגנו על שמן הפטריוטי הטוב ; פעילותה של האופוזיציה בגולה עירערה על תביעותיהן , עיצבה אותן מחדש וקידמה אותן . גולים קראו תגר לא רק על סמכותם של משטרי מולדת להגדיר את המושא של הנאמנות הלאומית אלא גם על זכותם לקבוע קריטריונים ברורים להכללתם של חברי האופוזיציה בישות הלאומית ולהוצאתם ממנה . גולים פוליטיים מילאו תפקיד חשוב בגיבושו של רעיון הנאמנות הלאומית . כאשר במאה העשירית לפנה"ס קרא ירבעם בן נבט תגר על מלכות שלמה והתיימר לייצג את המקופחים בשבטי הצפון , וכאשר איים שלמה להוציאו להורג , תר לו ירבעם מקלט במצרים וקשר שם ברית עם שישק המלך . אחרי מותו של שלמה ( לערך 925...  אל הספר
רמות