פרק רביעי גולים פוליטיים והפזורה

פרק רביעי גולים פוליטיים והפזורה כדי שיהיה לך ביתימשפט מ בני עמך שלך הכרח שקודם כל • היה לך עם משלך . אלכסנדר הרצן , עברי ומחשבות 1855 , 1 כשגולים פוליטיים נתקלים בקשיים בגיוסם של תומכים באומת הבית ובמכשולים בהשגת הכרה בינלאומית , לעתים קרובות הם פונים אל אחיהם ללאום בחוץ לארץ — אל הפזורה הלאומית שלהם — באשר הם המקור היקר ביותר ללגיטימיות של ארגונם . נאמנות פומבית מן הפזורה הזאת , במיוחד מצד הבולטים באנשיה , יכולה לשמש את הגולים בחינת סימן ראשון במעלה לנציגותו הלאומית של הארגון . גיבוי מוסרי וחומרי מצד בני ארצם בחוץ לארץ עשוי לחזק את נחישות החלטתם של נאמנים המגלים כבר איזו מידה של מחויבות . דבר חשוב לא פחות בגיוס הפזורה הלאומית כדי שתפעל למענם , מקווים ארגוני גולים  אל הספר
רמות