גולים איטלקים שלא זכו להגיע לארץ המובטחת

גולים איטלקים שלא זכו להגיע לארץ המובטחת סבלותיהם של הגולים , עמידתם הנחושה ומרידתם , יוכלו להראות לעולם את כוחה הנצחי של הציביליזציה האיטלקית . קארלו רוסל 1927 , ' שני מקרים של פעילות איטלקית בגולה במאות ה 19 וה 20 ממחישים עד כמה רופס ושברירי הוא היחס בין גולים פוליטיים לבין אופוזיציה מבית . יכולתו של המשטר במולדת לדכא התנגדות מבית או ליצור נתיבים חלופיים לביטוייה יש לה תוצאות חשובות לגבי הגולים הפוליטיים במערכת היחסים שלהם עם אחיהם בני ארצם במולדת . " איטליה הצעירה" של ג'וזפה מאציני ו"צדק וחירות" של קארלו רוסלי מבליטים היטב את ההשפעה ההדדית בין גולים פוליטיים לאופוזיציה מבית . הם ממחישים את תרומתם של הגולים בבניית תנועת אופוזיציה בת תוקף מבית , שבסופו של דבר היא נעשית מרכז ההתנגדות למשטר במולדת ובכך היא מסיטה את נקודת הכובד של המאבק . מאציני ורוסלי שניהם כאחד סופם שיצטיירו כסמלי גבורה של המאבק לחירות איטליה , אף על פי ששניהם היו נביאים שלא זכו להיכנס לארץ המובטחת . מאציני מת בפיזה ב 10 במרס , 1872 גולה בארצו שלו . את ימיו האחרונים בילה בביתו של פלגרינו רוסלי , חתנם של חבריו הוותיק...  אל הספר
רמות