ממשלות־גולה

ממשלות גולה ממשלות גולה הן קלפים , לא שחקנים . שגריר בריסי בימי מלחמת העולם השנייה ההכרה הדיפלומטית הגבוהה ביותר שיכול ארגון גולים להשיגה היא שתהיה ממשלה ריבונית מכירה בו כממשלת גולה . בהכרה מעין זו מקבלת ממשלה את תביעת זכותם של הגולים לפעול כרשות החוקית של ממשלת לאום המולדת שלהם ו / או כנציגים ה"אותנטיים" של הקהילייה הלאומית . המשפט הבינלאומי פיתח מכלול של דוקטרינות הכוללות אבני בוחן למתן הכרה לביטולה או למניעתה בין ממשלות , והוא שמאפיין גם את היחסים בין ממשלות ריבוניות לארגוני גולים . מיגוון הגישות התיאורטיות לנוהג של הכרה 7 משקף דו משמעות ושרירותיות . קודם כל , אין המשפט הבינלאומי מטיל חובה על ממשלה להכיר בממשלה אחרת "כסוכנת הבינלאומית של מדינתה . " כל הממשלות בנות חורין הן לקבל ולפרש את המושגים והדוקטרינות של הכרה בהתאם ליעדי מדיניות החוץ שלהן ובהתאם לאידיאולוגיות שלהן . התוצאה , או אולי הסיבה , של העדר אבני בוחן קבועות להכרה דיפלומטית , כמו גם להכרה בארגוני גולים , היא השימוש במתן הכרה כאמצעי מדיני לתמוך בממשלה אחרת או לחתור תחתיה .  אל הספר
רמות