יחסי גולים ואנשי־פנים במשך הזמן

יחסי גולים ואנשי פמם במשך הזמן כמו בשאר פלוגתות מדיניות , הזמן מוסיף על חומרת המורכבות של מערכת היחסים בין גולים לאנשי פנים . ואמנם ניתוח פרטני של כוחותיהם היחסיים אל מול המשטר במולדת חייב להביא בחשבון אירועים חברתיים ומדיניים בתוך אומת המולדת משך כל תקופת הגלות — מאורעות דראמטיים כגון מלחמה חיצונית , מאבק בין אזרחים , רציחתו או מותו הטבעי של רודן , כמו גם תהליך של שינוי הדרגתי כגון הבשלה איטית בבסיסי המבנה החברתי , תיקונים בטיבו של המשטר במולדת ( אם בכיוון של דמוקרטיה ואם בכיוון של משטר הגמוני , ( ולבסוף חילופי הדורות . כנקודת מוצא אנאליטית נוכל לצייר לעצמנו ארבע אפשרויות תיאורטיות של יחסי כוחות במאבק בין הגולים הפוליטיים והאופוזיציה הפנימית מול המשטר במולדת : ( 1 ) אופוזיציה חזקה מבית ואופוזיציה בעלת כושר קיום מבחוץ ; ( 2 ) אופוזיציה חזקה מבית ואופוזיציה חסרת אונים מבחוץ ; ( 3 ) אופוזיציה גוברת מחוץ לארץ ואופוזיציה מידלדלת מבית ; ו ( 4 ) אופוזיציה רצוצה מבית ואופוזיציה מידלדלת והולכת מחוץ לארץ . בדרך כלל יש זיקה הדדית בין עמדותיהן של קבוצות הגולים והאופוזיציה מבית ביחס למשטר במולדת...  אל הספר
רמות