משטר מעורב או הגמוניה פלוראליסטית

משטר מעורב או הגמוניה פלוראליסטית שינויים רבי משמעות חלים ביחסים בין גולים פוליטיים לאופוזיציה הפנימית בהתאם לטיבו של המשטר במולדת , ובפרט לפי מידת הסובלנות שזוכה בה האופוזיציה הפנימית . תחת שלטון הגמוני אסורה , כמובן , כל צורה של אופוזיציה מאורגנת , והמשטר במולדת כופה מדיניות של גבולות סגורים . הרבה ממשלות " מטילות סייגים חמורים על יציאת נתיניהן לחוץ לארץ . קשה להשיג דרכונים , ואילו מעבר גבול שלא כחוק והעדרות בחוץ לארץ , לאחר שפוקע תוקפו של היתר יציאה , עלולים לגרור אחריהם עונשים כבדים . " הפעולה ההדדית בין הגולה לאיש הפנים במשטרים כאלה מצטמצמת בעבודה מחתרתית . בשיטות פלוראליסטיות יותר או ב"משטרים מעורבים , '' שבהם מותרות גם צורות גלויות ( אם גם מוגבלות ) של אופוזיציה פנימית ותיתכן בהם אף מידה ידועה של חופש תנועה , שם היחסים בין הגולה לאיש הפנים צפויים להציג הבדלים גדולים יותר . רוברט דאהל מגדיר "משטרים מעורבים" כשיטות מדיניות המשלבות פלוראליזם מוגבל עם סובלנות מוגבלת כלפי אופוזיציה . שליטיהם של משטרים כאלה מתירים פלוראליזם וסובלים אופוזיציה כל עוד נראה שאינה מאיימת על קיומם . בספרות ...  אל הספר
רמות