גבולות הנאמנות גולים פוליטיים בעידן מדינת־הלאום

עמוד:2

YOSSI SHAIN OF LOYALTY THE FRONTIER Political Exiles in the Age of the Nation-State הפקה איה דראל עיצוב עטיפה : טיטאן מערכות תדמית בע"מ סדר מחשב ועימוד ; רחל שמיר מסת"ב ISBN 965-274-415-8 © כל הזכויות שמורות להוצאת רמות — אוניברסיטת תל אביב רחוב חייס לבנון , 32 תל אביב אין להדפיס ללא אישור בכתב מהמו"לים כל חלק מהספר הזה , אין לייצרו מחדש או להשתמש בו בכל צורה שהיא , אלקטרונית או מכנית , או באמצעים אחרים הידועים כיום או שיומצאו בעתיד , כולל צילום או הקלטה , או בכל סוג של מאגרי מידע . יצא לאור בשנת תשס"ו2006—

רמות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר