פרק שביעי ארצי צודקת או עושקת: מלכודת המלחמה של הגולים

פרק שביעי ארצי צודקת או עושקת : מלכודת המלחמה של הגולים מעולם אין כוחה של המדינה גדול יותר , ומעולם אין כוחן של מפלגות אופוזיציה יעיל פחות מאשר בפרוץ מלחמה . רוברס מיכלס , מפלגות פוליסיות , 1962 ההתמודדות הנמשכת בין גולים פוליטיים למשטר המולדת שלהם בשאלת הנאמנות והייצוג הלאומיים מגיעה לשיא הדילמה כשארץ מולדתם של הגולים מסתבכת במלחמה עם ארץ אחרת . בימי מלחמה מתעצמת הדילמה התמידית של הגולים : עד היכן יכולים הם לשתף פעולה עם מעצמות זרות נגד משטר המולדת שלהם בלי להתכחש לטענתם שהם נאמנים ללאום ? הגולה הפוליטי "נקרע בין רצון אינסטינקטיבי כמעט לראות את עמו ניצל מפירפורי הגסיסה , מחורבן ותבוסה , לבין הרצון לראות בחיסול המשטר שגירש אותו מארצו ושהוא רואה בו את הרוע בהתגלמותו . " חילוקים רעיוניים וטאקטיים בקרב גולים פוליטיים באשר לטיב המלחמה — אם המלחמה היא מלחמתו של הלאום במולדת או של המשטר במולדת , ואיך צריכים הגולים להגיב על כך — מחריפים את הפילוגים הפנימיים המכרסמים כבר ממילא בלבו של הגולה . התוצאה היא קשת רחבה של תגובות , החל בהתפייסות עם המשטר במולדת וקבלתו כמי שמייצג את האינטרס הלאומי וגמו...  אל הספר
רמות