פרק שלישי עסקי הפוליטיקה של פילוג

פרקשלישי עסקי הפוליטיקה של פילוג הגלות היא רוממה שבה סכסוכים גדלים פר ע ופלפולים דוגמאטיים עולים כפורחים . לואיס פישר , "n לנין , 1964 העולם המדיני של הגלות אינו מאוחד בשום פנים . לעתים קרובות הוא דומה לגוב אריות . אכן , לעתים קרובות חריפותם של הסכסוכים בקרב הגולים ובינם לבין עצמם מסיחים את האנרגיה מהשגת מטרתה הסופית של הקבוצה — שיבה למולדת . ויכוחים עזים מתעוררים בתוך ארגונים של גולים בשאלה מי בדיוק הוא המייצג האותנטי של האינטרס הלאומי . ארגונים מתחרים מביעים דעות שונות באשר להצדקה ההיסטורית , המשפטית או המוסרית שלהם לייצוג הרצון הלאומי מבית , וכל אחד מהם מתחרה על הכרה ונאמנות מצד תורמים עתידיים על סמך ראייתו המיוחדת . רוב הסיכסוכים בין ו / או בתוך קבוצות נובעים מסוגיות של הנהגה , אידיאולוגיה וטאקטיקה . מאז שנות ה 80 הראשונות למאה שעברה קיימת איבה מתמדת בין שתי קבוצות הגולים המתנגדות למשטר האסלאמי באיראן : המוג'אהדין והמלוכנים . עד יוני 1986 בפאריז , ולאחר מכן בעיראק , טענו המוג'אהדין הגולים , בהנהגתו של מסעוד רג'אווי , שהם מייצגים את הרצון העממי האותנטי של האומה האיראנית כולה . רג'א...  אל הספר
רמות