פילוגים ופיצולים בתוך ארגוני־גולים

פילוגים ופיצולים בתוך ארגוני גולים לעתים קרובות פילוגים רעיוניים , טאקטיים ואישיים בתוך ארגוני הגולים מדלדלים ומתישים את מרצם המהפכני של הגולים הפוליטיים . פילוגים מעין אלה חותרים תחת יכולתם של הגולים ליצור נאמנות והכרה בינלאומית למאבקם , והס מחלישים את טענתם שהם מייצגים את האומה האותנטית ( ראה פרק . ( 3 לעתים קרובות גולים פוליטיים יוצרים בעצמם את הפיצולים הפנימיים שלהם . המשטרים במולדת מנצלים חולשה זו . תוך שהם מעודדים את הפלגנות בקרב הגולים , הם שוקדים לקדם בפעולות חתרניות יזומות את המריבות ההרסניות בשורותיהם ופועלים להחריף את הפילוגים הרעיוניים והטאקטיים ולקדם מריבות אישיות בין הגולים . בתוך כך הם טופלים על הגולים שהם מתקשרים כעבדים למעצמות זרות , ובזאת הם מכחישים את טענתם שהם פטריוטים לאומיים . באורח ישיר יותר עשויים משטרים במולדת להצית התרוצצות פנימית בקרב הגולים בהסתייעם במסתננים ובפרובוקטורים המצטרפים לארגוני הגולים במסווה של קורבנות רדיפותיו של המשטר במולדת . סוכנים מעין אלה מתאמצים להעמיק את הפיצולים בין המחנות הקיימים כבר ממילא , לטפח בקרב אנשי השורות את מורת הרוח מן המנהיגים...  אל הספר
רמות