הגולה הפוליטי כפעיל מדיני

הגולה הפוליטי כפעיל מדיני אחת הבעיות בדיון האינטלקטואלי כגולים פוליטיים היא שמלומדים אקדמיים או מוסדות המדינה וגופים בינלאומיים מתמקדים כגולים כ"סוטים" ( deviants ) סוציולוגיים , כתת סוג פסיכולוגי , או כקטגוריה מיוחדת במשפט הבינלאומי . בחנים אלה אינם מתייחסים כלל לכל מה שהגולים עושים בפועל מחוץ לארץ מבחינה פוליטית בניסיון לחזור לארץ מולדתם . בעיניו של איש מדע המדינה אולי תהיה זו השאלה הראשונה במעלה , אבל סיווג הגולים בהתאם לפעילותם היומיומית והלך נפשם גרם קשיים גדולים לאנשי מדעי החברה . ההבדל בין הגולה כסוטה לא היה ברור ומדויק כל עיקר . מה הלך נפשו של הגולה ? קשה לומר זאת בלי לבדוק את הקשרים הרגשיים של הגולה , מחויבותו ורמת הקשר שלו לארץ מוצאו . ניתוח מעין זה כולל כה הרבה משתנים נוספים והוא מצריך כה הרבה תשובות על שאלות משנה עד שכל ניסיון לעשות זאת כרוך בקשיים . למשל , כדי להבדיל בין רמות של נטייה להתבולל או לא להתבולל , חייב אדם למתוח קודם לכן קו של הבחנה בין מה שקרוי בפי הרברט צ . ' קלמן "הקשר הרגשי" ובין "קשר אינסטרומנטאלי" שחש אדם כלפי מולדתו ו / או כלפי ארץ המושב החדשה . הקשר הר...  אל הספר
רמות