גולים ומשטרי מולדת הגמוניים

גולים ומשטרי מולדת הגמוניים מנהיגים שעיצבו את עליונותם הארגונית בהליכים דמוקרטיים במולדת מתלבטים בבעיה איך להשיג הכשר מחוץ לארץ להחלטותיהם ולמרותם . בהעדר מנגנונים דמוקרטיים לחיזוק מרותם וסמליהם שלפני צאתם בגולה פוקע תוקפן של תביעות הגולים לייצוג חוקי . עליהם לספק סימנים חלופיים ללגיטימיות שלהם מבית . מנהיגי גולים שנאמניהם במולדת פועלים במערכות הגמוניות פחות עלולים להיתקל , ביחסיהם עם אנשי הפנים , בסיבוכים נוספים הנובעים במישרין מפתיחותו החלקית של המשטר במולדת . קבוצות גולים הנאבקות נגד משטרים כאלה ( הידועים גם בכינוי אוטוריטריים להבדיל מטוטאליטאריים ) מקיימות את הקשרים שלהן עם המולדת על ידי שיחות טלפון , שדרים בכתב , ובעשורים האחרונים באמצעות האינטרנט , והן נשענות גם בזרם מתמיד של מבקרים . בכמה מקרים יוצאי דופן התירו אפילו משטרים אוטוריטריים לגולים פוליטיים לחזור ולקבל היתר חוקי לשבת בארץ מולדתם . מנהיגים גולים של הפברריסטאס הורשו לגור פרקי זמן קצרים בפאראגאווי . כמו שמתאים לואיס , משקפת מדיניות זו את "הפראדוקס של הפוליטיקה בפאראגאווי ; לעתים קרובות היא אלימה , ואף על פי כן רק לעתים ...  אל הספר
רמות