גבולות הנאמנות גולים פוליטיים בעידן מדינת־הלאום

יוסי שיין יוסי שיין הוא פרופסור למדע המדינה וראש בי"ס לםימשל ולמדיניות באוניברסיטת תל אביב . הוא משמ ^ גם פרופסור ליחסים בינלאומיים וראש המרם לציוויליזציה יהודית באונינר 0 י 0 ת ב י ורג י טאון בוושינגטון הנידה . בין ספריו הקודמים : - נין הרימו ! נ ו משלות זמניות ומימיי מנושל דמוקרטיים 2 ) כרכים ) > עם תואן לינץ ) ( אנגלית . ? ( 1995 יצוא חאתוס האמריקאי בעולם : יה 0 י תפוצות בארה : ^' עם מדינות האם ( אנגלית ( 1999 . . שבסיות ותפוצות ביחסים הבינלאומיים ואנגלית . ? [ 2006 ( עורך ) ממשלות גולות בפול'סיקה העולמית נאנגלית . ( 1991 . ( עורך ) אתגריה העתידיים של הדמוקרס'ה {\ nii \ 1 > innw ny } ןאעל'ת ( 1997 > וס > ש > ץ גבולות הנאמנות גולים פוליטיים בעיזץ מדינת הלאום מאנגלית : אהרן אמיר הוצאת רמות — אוניברסיטת תל אביב  אל הספר
רמות