מיהו הגולה הפוליטי?

מיהו הגולה הפוליטי ? הבעיה מתחילה בהגדרה מיהו גולה פוליטי ? בעודי סוקר את הספרות הקיימת על גולים , עלה בדעתי שאם לא זכתה פעילותם הפוליטית לשימת הלב התיאורטית הראויה הרי זה קצת בגלל בעיות יסוד שבהגדרה . לכן ניגשתי לבחון מחדש את המחקרים העיוניים הקיימים , כדי לברר איך מלומדים חברתיים משפטיים מגדירים גולה . מצאתי שהמלומדים מעמידים פרספקטיבות אינטלקטואליות המשקפות את הדיסציפלינות שלהם עצמם . מלומדים בתחומי החברה והמשפט מגדירים גולה בהרבה דרכים שונות . מזווית הראייה של איש מדע המדינה , האם הגולה הפוליטי זהה עם הפליט הפוליטי ? לצורכי ניתוח של מדע החברה , האם המהגר מרצונו זהה עם המהגר בעל כורחו ? המשפט ומדע החברה מגדירים אותם בצורות שונות , וכל הגדרה מבוססת על תחומי עניינו של המגדיר . האינטרסים המיוחדים של מדע המדינה לא השתקפו בהגדרות המצויות בעין , אבל היו בדור האחרון כמה וכמה חיבורים מאירי עיניים של תיאוריה על מהגרים בספרות של מדע החברה . עבודתו החלוצית של ה . פ . פרצ'יילד , למשל , הניבה — אם גם 30 שנה לאחר שהופיע מחקרו משנת — 1927 נסיונות לעסוק אנאליטית עם מהגרים וטיפוסים של הגירה , ומרו...  אל הספר
רמות