התערבות זרה

התערבות זרה הוויכוח על אנשי פנים ועל אנשי חוץ בקרב ארגוני הגולים ובתוכם קונה לו תכופות בנות גון אידיאולוגיות המנציחים את הבקיעין בשעה שהוויכוח קשור בהתערבות של צד שלישי . ארגוני גולים מתחרים התלויים במידה רבה בגומלי חסדים בינלאומיים שונים אפשר שיימצאו מנהלים תעמולה זה כנגד זה בסוגיות שאין להן ולמאבקן שלהן ולא כלום . כך היה הדבר בקרב ארגוני גולים אפריקאיים שקוטבו ונעשו שתי ליגות יריבות בהתאם להשתייכותן לפקין או למוסקבה . כמו שמטעים ג'ון מארקם , החוקר הנודע של הפוליטיקה האפריקאית , פתחה הרעה ביחסי סין וברית המועצות בשלהי שנות ה 60 למאה שעברה '' מחלוקת אידיאולוגית , הגבירה את הסיעתיות ובכך חתרה תחת המטרה הקיבוצית והיציבות הארגונית בתוך אחדות מן התנועות [ הגולות ] האלו . " חשיבות גורלית יותר מודעת לשאלה אם כל האמצעים מוצדקים במאבק נגד המשטר במולדת , שאלה שלעתים קרובות היא מפלגת את הגולים המדיניים לבלי השיב . הרבה ארגונים נמנעים משיתוף פעולה עם גורמי חוץ שהמשטר במולדת מכריז עליהם שהם "אויבי העם , " מחשש שתיפגע זכותם להיחשב נאמנים ללאום . אחרים מעדיפים את שיתוף הפעולה עם הגוף העוין על המשך...  אל הספר
רמות