גולים פוליטיים: לויאליסטים לאומיים או בוגדים?

גולים פוליטיים : לויאליסטים לאומיים או בוגדים ? הוויכוח הפוליטי בגבולות מדינת הלאום מתרחב ומוסיף עוצמה כשהוא נוגע ליריבי המשטר במולדת היושבים בחוץ לארץ . גולים פוליטיים נמלטו מן השליטה המשפטית של בעל התביעה השליט . אי אפשר להטיל עליהם סנקציות משפטיות ישירות , הגם שהמשטר יכול לפעול נגדם בעקיפין . הם כפופים לחוקיה של הארץ המארחת ולקווי מדיניותה . יכולתם לאכוף נאמנות למטרתם או לגמול עליה לתומכיהם מוגבלת ביותר . אכן , ברוב המקרים "אין שום דבר שיניע חברים להישאר [ פעילים ... [ זולת המחויבות שבה הם נושאים מרצונם החופשי" לעניין השיבה . הצורך של גולים פוליטיים לבסס את הדימוי שלהם כנאמנים ללאום יש לו חשיבות גורלית מבחינתם , לא רק למטרות גיוס אלא גם כאמצעי הגנה לסוכך על זהותם הלאומית . לגבי הרבה גולים פוליטיים שמירת הזהות הלאומית פירושה לחיות כזרים בארץ המארחת אותם . בהיותם מנותקים ממגע עם הסביבה והתרבות הלאומית שלהם , אנוסים הם להסתגל לסביבה זרה ובתוך כך לשלול אותה . תוך שהם מנהלים מאבק מתמיד להתארגן ולממש את השיבה , מבקשים הגולים לקיים חיי משפחה תקינים . מחויבויות מנוגדות — לעניין הלאומי שלהם ...  אל הספר
רמות