הקדמה למהדורה האנגלית החדשה (2004)

עמוד:12

אכן , בכל מהלך ההיסטוריה קראו גולים פוליטיים תגר על הגבולות המסורתיים של הסמכות והנאמנות . כמתנגדים מבחוץ למשטרים של ארצות מולדתם שימשו גולים פוליטיים תמיד מכשירים מן המוכן בידי הממשלות המארחות שביקשו להתערב בענייני אויביהן . בגלל הקושי שבמצבם , כשעליהם להציג את מאבקם מחוץ לארץ לסילוקו של משטר ילידי במולדת כשליחות פטריוטית , נוטים הגולים הפוליטיים להעמיד במבחן את הגבולות ולעצב מחדש מושגים כגון נאמנות , חובה ו"האינטרס הלאומי . " גבולות הנאמנות נכתב במשך השנים , 1988—1986 וראה אור לראשונה באפריל , 1989 זמן קצר לפני בוא המפנה הדראמטי בסדר העולמי . הספר בחן את נושא האקטיביזם הפוליטי של גולים בניסיון להתרחק מן המגמה ששלטה בזמנו אצל אנשי מדע המדינה לאמץ להם תיחום נוקשה בין הפוליטיקה הלאומית והבינלאומית ובניסיון לפרוץ דרך אל מחוץ למגמה זו . הוא זיהה שתי דאגות עיקריות המשפיעות על כל הפעילים הפוליטיים הגולים ומעצבות את התנהגותם : " נאמנות לאומית" ו"הכרה . " "נאמנות לאומית" עניינה לא רק בביטוי ההתנהגותי או המילולי של שמירת אמונים . מיהו הנאמן ללאום , זוהי שאלה גורלית שבה גולים פוליטיים נתקלים תמיד בבואם להגדיר סוגים שונים של התנהגות " נאמנה" לאומה . יתר על כן , העובדה שאפילו המשטרים הדכאניים ביותר נהנים מן היתרונות של הגדרת חברות בקבוצה וזהות לאומית וברשותם המשאבים החומריים והסמליים של מדינתם , אשר בהם יכולים הם לתגמל את "נאמניהם" או להעניש את המקטרגים עליהם ( לרבות אלה היושבים מחוץ לארץ , ( שופכת אור על האתגרים שמוסיפים לעמוד בפני הגולים להעצמת הלגיטימיות הפוליטית שלהם ולהשגת תמיכה מאחיהם בפזורה ומבני אומתם במולדת . המונח "הכרה" בא לשפוך אור על הממד הבינלאומי בפעילותם הפוליטית של הגולים . הספר טען כי היקף הריבונות , בחינת כלל מכונן עיקרי ביחסים הבינלאומיים , מקנה יתרונות לאלה השליטים במדינות לאום כשהם מבקשים לתרגם את שליטתם דה פקטו להתקבלות דה יורה בזירה הבינלאומית , ונוסף על כך הוא מגלה עד כמה היריבים הגולים נוחים לפגיעתן של התנודות במערכת הבינלאומית . עם זאת גם מצביע הספר על מגבלותיהם של משטרים דכאניים כשהם עומדים בפני יריבים מבחוץ הפועלים בסביבה החופשית ביחס של מדינות מארחות דמוקרטיות בדפוסים טובים הרבה יותר של תקשורת והכרה בינלאומית . מובן , גם המערכת הבינלאומית וגם הספרות המחקרית התפתחו במידה של ממש מאז ראה הספר אור בתחילה , וכיום הגלובאליזציה , השפעות טראנס לאומיות וריבוי הקשרים בין פזורות למולדות מובלטים הרבה יותר . בתחילת שנות ה 90 למאה שעברה התחיל סחף בטיעון שלפיו נותרה רק ללאומיות הזכות לקשרי נאמנות ראשוניים . עם תום המלחמה הקרה , ככל שנדמה היה כי שוב אין למדינה ולתחום הפוליטיקה שליטה על גורמים כלכליים ותרבותיים , מיהרו רבים

רמות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר