הגבול הנע של הנאמנות הלאומית

הגבול הנע של הנאמנות הלאומית בספר זה על פעילותם הפוליטית של גולים בדקתי את . 1 — היחסים בקרב ארגוני הגולים וביניהם , . 2 נסיונותיהם של הגולים לגייס את אחיהם בני ארצם בחוץ לארץ ( כלומר , בפזורה . 3 . ( מאמצי הגיוס של הגולים בתוך ארצם — בפרט , יחסיהם עם האופוזיציה הפנימית למשטר במולדת . . 4 ההשפעה ההדדית בין הגולים המדיניים לקהילייה הבינלאומית . . 5 תגובותיהם של משטרים במולדת על האתגר שמגלמים הגולים המדיניים . לצורכי תיאוריה התרכזתי בפעילותן של קבוצות גולים המנסות להגיע לשלטון במדינה על חשבון המשטר השליט במולדת . דפוסי התנהגות של גולים פוליטיים זוהו והודגמו גם על ידי חקר קבוצות של גולים השואפות ל"הגדרה עצמית" ול"דה קולוניזציה" וגם על ידי חקר קבוצות הנאבקות להשיב לארצן את עצמאותה מכיבוש זר . ההיקף הרחב של תיקי מחקר שבהם השתמשתי הוא בגדר מנסרה להשקיף בעדה על פעילותם של גולים פוליטיים ככלל . הסיפורים האלה בצירופם מעמידים תמונה מורכבת של תופעות מדיניות השופכות אור על ההקשר הרחב יותר של היחסים בין ממשלות ואופוזיציות במדינת הלאום . תהיתי על הדינאמיקה של המאבק בין הגורמים המנוגדים האלה לשלטון ...  אל הספר
רמות