תביעות־זכות ממשלתיות ולא־ממשלתיות

תביעות זכות ממשלתיות ולא ממשלתיות ארגונים המתיימרים לייצג את ציבור שולחיהם הלאומי הם ממשלתיים , כולל ממשלות גולה בחצרות מלכות גדולות , או בלתי ממשלתיים , המורכבים בעיקר ממפלגות על שלל הסיעות או הקואליציות שלהן . דפוס ביניים , ממשלתי למחצה , המשלב יומרות ממשלתיות ולא ממשלתיות כאחד , כולל ועדים לאומיים , מועצות לאומיות ושאר קבוצות דומות . סיווגים רחבים כעין אלה אינם משקפים בהכרח 1 הבדלים במקורם של ארגונים אלה או ב"מטרת הגיוס" שלהם , אלא הבדלים בטיפוסי התמיכה ובדרגת התמיכה שהם מקווים להשיג ובצידוקים שהם ממציאים בחתירתם להשגת תמיכה מעין זו . ארגוני גולים ממשלתיים וממשלתיים למחצה מתיימרים להיות החלופה היחידה למשטר במולדת , או לפחות בעלות כושר העמידה הגדול ביותר . הס קוראים להכרה בינלאומית ומתחרים על נאמנותם של בני ארצם מבית ומחוץ , בטענה שהם ( 1 ) שליטים חוקיים , נבחרים של מדינת הלאום שלהם , ( 2 ) נציגים מסורתיים וממילא "לגיטימיים" של החברה הלאומית שלהם , או ( 3 ) הדוברים ה"אותנטיים" של האינטרס הלאומי .  אל הספר
רמות