קואליציות בגולה

קואליציות בגולה כנגד זה יש מספר המרצים המקרבים בין קבוצות של גולים מדיניים : צורך כספי , זמינותם של משאבים צבאיים , הבטחות מדיניות עתידיות והסיפוק הרגשי שבערבות ההדדית . האחדות בגולה יכולה להעצים את אמינותו ויוקרתו של המאבק הכולל של האופוזיציה הגולה בעיני תומכים לאומיים ובינלאומיים אפשריים . קואליציות של גולים קמות לעתים בשלב ההתהוות של הארגונים בחוץ לארץ . אחרות הן מעשה של ייאוש , תגובה על מאבק ממושך בין גולים או בקרב גולים שהתיש את הכוחות של גולים מתחרים . לעתים קרובות יותר קמה קואליציה של גולים כתוצאה משינויים דראמטיים מבית , בין בארצם ובין כתוצאה ממאורעות בינלאומיים . או אז חוברים יחד גולים מתחרים כדי לפנות אל תורמים עתידיים אשר תמיכתם , כך מחשבים הגולים את חשבונם , אפשר שתגדל אם יתאחדו כוחותיהם . כך היה הדבר בקרב הרפובליקנים הספרדים במקסיקו אחרי מלחמת העולם השנייה , כאשר ניסו ליישר את ההדורים הפנימיים הישנים ביניהם במאמץ סרק לשכנע את מעצמות המערב לעזור להם להפיל את פראנקו . בכללו של דבר , ארגונים מדיניים במסגרות פרלאמנטריות פועלים בתנאים המבטיחים ניצחון לקואליציה מנצחת ומחזקים עד ...  אל הספר
רמות