גרעין הלגיטימיות הפנימית־החיצונית

גרעין הלגיטימיות הפנימית החיצונית יכולתם של גולים פוליטיים לקיים דריסת רגל במולדת מחזקת את יוקרתם בקרב תומכיהם העתידיים בחוץ לארץ , הן בני הלאום והן הזרים . גולים פוליטיים שאין להם ארגון פעיל במולדת ( ושלפיכך הם נאלצים לרכז את מאמצי הגיוס בזירה הבינלאומית בלבד ) צפויים להיתקל בבעיות קשות להשגת תמיכה מבחוץ . כדי לשכנע את הכוחות הבינלאומיים לתמוך במאבקם מנסים הגולים בלי הרף להמציא ראיות מוחשיות לכושרם לקיים קשרי נאמנות במולדת , ולגייס תמיכה רחבה בקרב בני התפוצה או לפחות ליצור את מראית העין של כושר כזה . כשאינם עושים זאת , עלול הדבר להניע תורמים בינלאומיים לראות בגולים " גנרלים בלי צבא , שלא כדאי להתייחס אליהם ברצינות . " תומכים מבני הלאום בפזורה מחפשים תדיר מידע שייתן להם אמת מידה לאי היציבות של המשטר במולדת ולסיכויי נפילתו , ואגב כך הם נאחזים בכל הידיעות המרמזות על אופוזיציה מחתרתית מבית . אופוזיציה כזאת מבית צפויה יותר להפנות את תמיכתה לקבוצות של גולים המפגינות נוכחות חזקה במולדת . משום כך הרבה ארגוני גולים מתגאים בשימורה של דריסת רגל בתוך האופוזיציה המחתרתית מבית , ומבאישים את ריחן של...  אל הספר
רמות