פזורה לאומית

פזורה לאומית מבחינה פוליטית אפשר להבין פזורה לאומית כציבור בעל מוצא לאומי משותף שאנשיו רואים עצמם , או שאחרים רואים בהם , חברים בפועל או בכוח בציבור הלאומי של אומת המולדת שלהם , מעמד הנשמר בלי שים לב למיקומם הגיאוגרפי ולמעמדם כאזרחים מחוץ לקרקע הלאום שלהם . אנשים המשתייכים לפזורה לאומית פוליטית נדרשים מדי פעם על ידי אנשים שונים הנאבקים על השלטון , בתוך גבולותיה של מדינת הלאום או מחוצה להם , כולל המשטר הקיים של אומת המולדת , לתת את נאמנותם למטרה מסוימת כביטוי לנאמנותם הלאומית . החשיבות שסיעות פוליטיות שונות מייחסות לפזורה הלאומית אפשר להדגימה במאמצים שעשו , מאז ראשית שנות ה 70 למאה שעברה , הממשלות היריבות של טאיפה ובייג'ין לזכות בתמיכתם של 20 מיליוני הסינים הפזורים ברחבי העולם בפתרון הוויכוח ההיסטורי בשאלה מי הם הנציגים האותנטיים של העם הסיני , והסוגיה שעמדה על הפרק היתה איחודה המחודש של טייוואן עם היבשת . בייג'ין ביקשה להפעיל לחץ על טאיוואן הלאומנית כדי לשים קץ רשמית למלחמת האזרחים הסינית . כאשר פתחה את גבולותיה ל '' אחינו בני ארצנו בחוץ לארץ , " בפרט בארצות הברית ובקנדה , כדי שיראו א...  אל הספר
רמות