פרק שישי הכרה בקהילייה הבינלאומית

פרק שישי הכרה בקהילייה הבינלאומית פוליטיקאים גולים נאלצים לפתח יחסים של תלות עם מארחיהם ופטרוניהם , שהכנסת האורחים שלהם ונדיבותם אפשר שתהיינה מותנות וכפופות לשינוי גחמני . Din ל 1 ג / Third World Quarterly , 1987 הרבה ארגוני גולים מייחסים חשיבות חיונית לתמיכה של זרים במאבקם והם שואפים להקנות אופי בינלאומי לעניינם . הם משתדלים ליצור ולטפח איבה בינלאומית למשטר במולדת ולזכות בהכרה לעצמם על חשבון אותו משטר , כדי לחתור תחתיו ובסופו של דבר להפילו ולהחליפו . אפילו במקרים שבהם גולים פוליטיים מסרבים בכל תוקף לקבל סיוע בינלאומי , שלולא כן יכולים היו לקבלו , ומפנים את כל מרצם אך ורק לגיוס הציבור הלאומי שלהם , עדיין חייבים הם להסתמך על סיוע בינלאומי — לפחות על המדינה המארחת , שבתוך שטחה הם מנסים להשיק את המערכה שלהם . גלוי וברור שיכולתו של צד לוחם לזכות בשלטון במדינת הלאום איננה סתם עניין של שמירה על נאמנותם של חלקים חשובים בתוך הקהילייה הלאומית . המרות במדינת הלאום תלויה גם בתמיכתם של פטרונים בינלאומיים . כשאנו באים לנתח את מאבקם של גולים פוליטיים להכרה בקהילייה הבינלאומית חובה עלינו לתהות על השא...  אל הספר
רמות