"כך כובשים מולדת" : תכנון ויישוב חבל לכיש בשנות החמישים

"כך כובשים מולדת" : תכנון ויישוב חבל לכיש בשנות החמישים

מחבר: סמדר שרון
שנת ההוצאה: 2017
מילות מפתח: התיישבות; עלייה וקליטה; אזור לכיש; תכנון אזורי; התיישבות חקלאית; התנחלות; יישובים; ישובים; עליה; עלייה; קליטת עליה; קליטת עלייה; איזור לכיש; לכיש (איזור); לכיש (אזור); תכנון; פיתוח אזורי; שיתוף אזורי; תכנון הפיתוח האזורי; תיכנון
ספרה של סמדר שרון מציע מבט ביקורתי נדיר על תהליך ההתיישבות בשנות החמישים. הספר מבוסס על מחקר היסטורי, סוציולוגי ופוליטי של תהליכי התכנון של חבל לכיש, של תהליך היישוב של המהגרים כחלק מההנדסה הדמוגרפית במרחב הקולוניאלי ושל פרויקט התִרבות הציוני. הניתוח המדוקדק של מסמכי ארכיון ומקורות ראשוניים נוספים פורש באופן מרתק את תפקידם של מומחים וסוכנים שונים — אם מתכננים ואם פוליטיקאים בעלי חזון — בפרויקט ההתיישבות בסְפר הישראלי המתהווה. לאורך הספר מתחדדת ההכרה התיאורטית והפוליטית בחשיבות הפרקטיקות המייצרות את המרחב הלאומי בשנות החמישים כאתר קונקרטי בו התכנון המודרני מייצר משמעות הנתפסת כמובנת מאליה, והופך את הסביבה למתווכת ולמשעתקת של יחסי הכוח. ספר זה מהווה תרומה חשובה למדף הספרים העוסקים ביחסי חברה, אתניות, פוליטיקה ומרחב בישראל.(פרופ׳ חיים יעקובי) אל הספר
נושא/נושאים: , מדינת ישראל, דרום
תוכן הספר:
פרדס הוצאה לאור בע"מ

עמודים:
א  1  2  3  5  6  7  8  9  10  11  12