מבצע לכיש – עמוד שער של שתי חוברות של קרן היסוד, שסייעה במימון ההתיישבות. העליונה מראשית ,1955 התחתונה מ־.1957 ניתן לראות כי גבולות החבל הורחבו לכיוון אשקלון והים. הדיאגראמה מציגה את התכנון הסכמטי של כפרים סביב מרכזים אזוריים הקשורים לעיר המחוז. באדיבות משפחת אליאב וארכיון תנועת העבודה בבית ברל.