פרויקט לכיש: היבטים השוואתיים

תכנון חבל לכיש מהווה דוגמה לתכניות אוטופיסטיות נרחבות של הנדסה חברתית , שאותן קידמו מדינות שונות במאה העשרים , בין היתר גם בקולוניות האירופיות ובמדינות שהשתחררו משלטון קולוניאלי . המשותף לתכניות אלה היה הרצון להשתמש בכוחה של המדינה כדי להביא לשינויים דרמטיים בהרגלי העבודה של האנשים , בדפוסי המחיה והמגורים שלהם , ואף בהשקפת עולמם . חוקרים כג ' יימס סקוט ( , ( Scott , 1998 ג ' יימס הולסטון ( Holston , 1989 ) וטימותי מיטשל ( , ( Mitchell , 2002 עמדו על האופן שבו עקרונות התכנון עלו בקנה אחד עם מדיניות של פיתוח ומודרניזציה והצביעו על מעין תלות הדדית בין מתכננים לפוליטיקאים . בעקבותיהם בחנתי את המודלים המקצועיים שהדריכו את עבודתם של המומחים , ואת האופן שבו תורגמו לשדה המקומי . חלק מהמאפיינים הדומים נעוצים בתפיסת עולם מודרניסטית , כגון האמונה בקדמה , בפיתוח ובתכנון מלמעלה ; אחרים נבעו ממורשת קולוניאלית ( במדינות שזכו לעצמאות ) ו / או ממצב קולוניאלי מתמשך . לאחר מלחמת העולם השנייה תרגמו גופים בין לאומיים , כגון ארגון האומות המאוחדות והבנק העולמי , את חזון המודרניזציה המערבי לתכניות כלכליות מעש...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ