תמונה .3 "עוצם, מושב עולי צפון אפריקה באיזור לכיש, שר האוצר לוי אשכול מבקר במקום (מאי ."(1956 צילום: זאב רדובן. אצ"מ (משמאל לאשכול – רענן ויץ).