שיח התִּרבות

האם אנחנו , החלק הותיק , בעלי התרבות המערבית , צריכים לפעול כדי להביא עולים אלה אלינו , להקנות להם את ערכי התרבות ונוהג החיים ואת המושגים אשר אנחנו שולטים בהם , או לדלות מתוך הגנזים של תרבויות אלה את הנאה והמועיל , לשפרו ולמזגו ? [ ... ] ישנם בלי שום ספק יסודות גנוזים חשובים בתרבויות של גלויות שונות בישראל [ ... ] אולם בדרך כלל קיים חוק ולא יעבור : חלק אוכלוסיה מפותח יותר , בעל נכסים תרבותיים מפותחים יותר [ ... ] לא ירד לחלק הנמוך . ואז יכול להיווצר פער תרבותי וחברתי חמור בין שני החלקים והתפקיד המרכזי שלנו הוא להעלות את החלק המפגר כדי למנוע או לצמצם ככל האפשר פער זה . זו היא המשימה המרכזית הקרויה בפינו מיזוג גלויות , והיא מתפשטת בכל השטחים וגם בשטח החינוך . שיח התרבות נשען על שתי הנחות בסיסיות שמהן נבעו הפרקטיקות של תהליכי התרבות ומערכת ההצדקות שלהן . ההנחה הראשונה הייתה שיוצאי ארצות האסלאם פגומים מבחינה תרבותית בכל רמות החיים : בחיי החברה , המשפחה והנפש , באמונות , בערכים ובמנהגים . כדי להשתלב בחברה מודרנית , היה עליהם לעבור שינוי טוטלי . ההנחה השנייה הייתה שיוצאי אירופה הם נשאים של ת...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ