השלכות אתניות ומעמדיות

הפניית המהגרים מארצות ערב למושבים והטיפול המתמשך בהם מטעם מוסדות המדינה והמוסדות הציוניים תרמו לעיצוב המבנה המעמדי של 3 מיכה טלמון , " השגות יחיד למסקנות ועדת הר הנגב , באר שבע " , , 17 . 2 . 1958 אצ " מ , תיק מספר . KKL 5 24745 ישראל בשנות החמישים . מנגנוני קליטת העלייה פתחו מאות משרות של צווארון לבן – משרות פקידותיות ומקצועיות ( עובדות סוציאליות , חוקרים במדעי החברה ועוד ) – לישראלים ותיקים , רובם אשכנזים . צמיחת הביורוקרטיה הממלכתית סיפקה משרות לאוכלוסייה הוותיקה . ביורוקרטיה זו הייתה חלק ממעמד בינוני חדש שהצטרף למעמד הבינוני הישן ( כרמי ורוזנפלד , . ( 1993 למעמד בינוני חדש זה הסתפחו גם בעלי מקצועות שנהנו מהקליטה , כמו קבלנים ופרופסיונלים שונים שעבדו עם המשרדים הממשלתיים והציבוריים ועם הפקידות הבכירה בהם . כך התגבשה בשנים אלה היררכיה תעסוקתית חדשה בקרב האוכלוסייה היהודית במדינה . בראשה עמדו ותיקים ממוצא אירופי , שעלו לארץ לפני קום המדינה , ובתחתיתה יוצאי ארצות ערב . היררכיה זו התאפיינה בפערים כלכליים הולכים וגדלים בין קבוצות מוצא שונות ובעקבותיה גדל מאוד אי השוויון הכלכלי . הפער בהכ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ