משא ומתן עם המוסדות המיישבים

בשני אתרים מרכזיים אפשר לחשוף את קולם האותנטי והבלתי מתווך של המתיישבים : מכתבים שהם שלחו למוסדות , ומאמרים שפרסמו בכתבי העת של תנועת המושבים , לצד ציטוט מדבריהם בפורומים שונים של התנועה שהופיעו בכתבי עת אלה . גם אם הופעלה עריכה ו / או צנזורה בכתבי העת , התדירות של המאמרים והביקורת החריפה שנמתחה בהם מרמזות על מידה גבוהה של אותנטיות . האסרטיביות שהפגינו המתיישבים במכתבים , במאמרים ובנאומים שנשאו לפני בכירי הסוכנות והממשלה , והעובדה שחברי המוסדות המיישבים הקפידו להתייחס למכתבים אלה ולא צנזרו את המאמרים מפתיעים . המסקנה היא שלמרות יחסי הכוח הבלתי שוויוניים בעליל וניסיונות הכפייה , היו גם פרצות במערכת וסדקים שאפשרו למוכפפים להשמיע את קולותיהם ולעתים אף להשפיע . מכתבים לרשויות בארכיון הציוני המרכזי שמורים מכתבים רבים שנשלחו מהמתיישבים למוסדות ונענו תוך זמן קצר יחסית והתייחסות מפורטת לבקשות . המכתבים , שרובם נשלחו מטעם מתיישבים יחידים ומקצתם מטעם המזכירות או ועד הכפר , פורשים ניסיונות לאתגר את המערכת , להגמיש את כלליה , לשפר עמדות ורמת חיים , ולעתים מאבקים להישרדות בתנאים של דוחק ועוני . הנו...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ