תמונה .17 חרובית, מחנה מעבר והכשרה בחבל לכיש. מראה כללי של הישוב והצריפים שהוכנו לקליטת העולים לפי התכנית "מן האנייה אל הכפר", .1955 אצ"מ.