תוכן עניינים

תודות 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מבוא . 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . לכיש כפרויקט ריבוני 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . לכיש כמעבדה לקיבוץ גלויות ולחינוך מחדש . 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . פרויקט לכיש : היבטים השוואתיים 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מקורות 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מבנה הספר 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . פרק ראשון : לא מתיישבים אלא מיושבים – התגבשותו של פרויקט לכיש . 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מצפון אפריקה ללכיש : תהליכי ההגירה וההתיישבות 47 . . . . . . . . . . . . " הממשלה אז הייתה כלום . הסוכנות הייתה הממשלה במעבר " : המוסדות והאישים שעסקו בתכנון לכיש 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " ככל שהחוקר ניסה לנתח את הנתונים ,...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ