תמונה ,14 תמונה .15 חרובית, מחנה מעבר והכשרה בחבל לכיש. עולים חדשים בעבודה במשתלה של הקרן הקיימת לישראל, .1955 אצ"מ.