תודות

המורה הראשון שלי ( בה " א הידיעה ) באקדמיה בכלל , ובתחום החשיבה החברתית והביקורתית בפרט , כבר איננו עמנו – ההיסטוריון בנימין כהן זכרו לברכה . אמנם תקופת התמחותו הייתה העת העתיקה , אולם הרצאותיו וניתוחיו חרגו ממסגרת התקופה ההיסטורית הזאת והובילו אותי לראות את המציאות החברתית בעבר ובהווה בעיניים חדשות ופקוחות יותר . מלגות ופרסים שקבלתי ממספר גופים אפשרו לי לפנות זמן למחקר ולכתיבה ואני מודה לכולם על התמיכה : מלגת קיום מהחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה , אוניברסיטת תל אביב ; מלגת הצטיינות של הפקולטה למדעי החברה לתלמידי תארים מתקדמים ; מלגה לדוקטורט מהקרן ע " ש פרופ ' יונתן שפירא ז " ל ; מלגה לדוקטורנטים מטעם המכון לחקר החברה והכלכלה ע " ש דוד הורוביץ באוניברסיטת תל אביב ; מענק של מפעל הפיס לעידוד מחקר השלטון המקומי ; מלגת ליידי דיוויס באוניברסיטה העברית . תודה לעובדי ועובדות הארכיונים השונים שבהם ביליתי זמן רב : הארכיון הציוני , ארכיון המדינה , ארכיון העבודה , הארכיון לחינוך יהודי בישראל ובגולה , ארכיון ע " ש טוביהו וארכיון צה " ל וכוחות הביטחון . תודה מיוחדת לנאוה אייזן ולאורי ורדי מהארכיון...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ