תמונה .13 חרובית, מחנה מעבר והכשרה בחבל לכיש. העולים החדשים מקבלים אימון צבאי והדרכה לשימוש בנשק, .1955 אצ"מ.