האם פרויקט לכיש הצליח?

התשובה על שאלה זו תלויה , בין השאר , בתשובה לשאלה מה נחשב " הצלחה " ולמי . אני מקבלת את מרבית מסקנותיו של דן גלעדי , שכתב כי מנקודת מבט לאומית מושבי העולים נחשבים להצלחה , שכן רוב המטרות הושגו : " פיזור האוכלוסיה , יישוב חלקים נרחבים מהארץ , כולל אזורי ספר וגבול ; השרשת רבבות משפחות עולים כעובדי אדמה ; סיפוק צרכי האוכלוסיה בתוצרת חקלאית " ( גלעדי , , 1972 עמ' . ( 12 לעומת זאת , לאחר שציין קריטריונים להערכת המושב מנקודת המבט של יושביו , מסקנתו הייתה : " אנו רואים לכן כי בניגוד לסיכום החיובי בהחלט , כאשר נקודת המבט היא לאומית ומתוך פרספקטיבה היסטורית , התמונה הרבה פחות ורודה מאשר מסתכלים מנקודת ראותם של רוב הישובים בנפרד , והמתישבים כפרטים " ( שם , עמ ' . ( 13 משה שוורץ סבור כי פרויקט לכיש לא זכה להצלחה של ממש . הוא מוסיף כי אף על פי שהבעיות של החבל ושל חלק מהמושבים בו היו ידועות כבר בסוף שנות החמישים , בכל זאת הפרויקט נתפס כמופת של מודל תכנוני שראוי לשחזרו גם במקומות אחרים ( Schwartz and Hare , . ( 2000 , p . 13 מבחינת המדינה התכנון המקורי בגרסתו המלאה נכשל . לא נוצרה אינטגרציה בין המוש...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ