תמונה .20 רבקה ומרדכי גובר ליד ביתם ביישוב נהורה, .1959 באדיבות לשכת העיתונות הממשלתית.