תמונה .26 שלט בעברית ובשפה התאית בשטחים החקלאיים של מושב לכיש: הוראות לשעת חירום, "ענבי טלי". ברקע כרמים ומאחוריהם שרידים של כפר פלסטיני. צילום: סמדר שרון, דצמבר .2011