תמונה .19 רבקה גובר ושניים מתלמידיה ביישוב נהורה, .1959 באדיבות לשכת העיתונות הממשלתית.