מקורות

הספר מבוסס על חומרים ארכיוניים מגוונים . נוסף על הארכיונים הפתוחים לעיון הציבור הרחב , מצאתי חומרים בעלי חשיבות עצומה בארכיון הפרטי של אריה לובה אליאב ז " ל , שהוא העמידו לרשותי באדיבותו . גם סגנו של אליאב , לוי ארגוב ז " ל , העמיד לרשותי חומרים שהוא איתר בארכיון של קריית גת , שאינו ערוך למחקר . צילומים של חומרים אלה נמצאים בידי . כדי לקבל תמונה מלאה 31 בשנת 2016 החלה טניה אליאב , אלמנתו של אריה , להעביר את הארכיון הפרטי לארכיון מפלגת העבודה ע " ש משה שרת הנמצא במכללת בית ברל . בזמן ירידת ספר זה לדפוס טרם השלימו את העברת החומרים לארכיון וקטלוגם . החומרים שכבר הועברו לארכיון נמצאים בחטיבה . 4 - 047 של השיח המקצועי , הציבורי והפוליטי של התקופה , נשענתי הן על המקורות הראשוניים בארכיונים , הן על עיתונות מקצועית ויומית וכן על ספרים ומאמרים שנכתבו בתקופת הפרויקט או מיד אחריה בידי אנשים שלקחו בו חלק . כדי ללמוד על רוח התקופה והשיח הציבורי על ההתיישבות בלכיש , עברתי על קטעי עיתונות יומית בתקופה הרלוונטית . חומרים רבים מצאתי בארכיון הציוני המרכזי , שכללו כתבות על לכיש מכל העיתונים היומיים של הת...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ