"כך כובשים מולדת" תכנון ויישוב חבל לכיש בשנות החמישים

עמוד:2

Smadar Sharon “ AND THUS A HOMELAND IS CONQUERED " Planning and Settlement in 1950 s Lakhish Region עורכת : שרי אהרוני עריכה לשונית : הרצליה אפרתי עיצוב ועימוד : קריסטינה מורדוכוביץ' על העטיפה : צילום אוויר של אזור נהורה , חבל לכיש . אצ "מ שרון , סמדר " כך כובשים מולדת " : תכנון וישוב חבל לכיש בשנות החמישים / סמדר שרון . 347 עמודים 21 ; ס " מ . כולל הפניות ביבליוגרפיות . ISBN 978 - 1 - 61838 - 380 - 8 1 . Regional planning – Israel – Lachish 2 . Lachish ( Israel –) History . 1 כותר DS 110 , L 25 S 47 2017 9 ) 113 ) אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי מכני או אחר – כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו " ל . © כל הזכויות שמורות פרדס הוצאה לאור , ת " ד , 33709 חיפה 3133602 e - mail : contact @ pardes . co . il תשע " ח 2017 Printed in Israel

פרדס הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר