תמונה .5 שרידי בית ערבי, ככל הנראה בכפר עג'ור, על שביל בין שריגים לעגור, בסמוך למיקומה של מעברת משואה. צילום: סמדר שרון, אפריל .2016