מפה .3 מועצות אזוריות בתוך חבל לכיש: לכיש, יואב, שפיר, חוף אשקלון ושער הנגב. אפשר לראות שהמועצה האזורית יואב חסרת רצף טריטוריאלי. מתוך: Applebaum, Levia et al., 1970. The Lakhish Region: Background Study for Research in Regional Development Planning. Rehovot: Settlement Study .Centre, 1970 באדיבות מרכז ויץ לפיתוח בר קיימא.