גיבוש מודל ההתיישבות בלכיש

שלוש סוגיות מפתח עוררו ויכוחים עזים בתקופה הנדונה בהקשר של ההתיישבות האזורית החדשה . הסוגיה המרכזית שהייתה שנויה במחלוקת הייתה מהו טיפוס המשק המתאים למושבי לכיש . עיקר הוויכוח נסב על השאלה אם יהיה זה משק מעורב , שעליו התבססה ההתיישבות החקלאית עד אז , או טיפוס חדש של " משק שדה " , המבוסס על גידולים לתעשייה . סוגיה זו הייתה קשורה ישירות לשאלת המבנה הפיזי של כל יישוב : במושבי המשק המעורב החלקה החקלאית הייתה צמודה לבית , לכן המרחקים בין הבתים על שדותיהם היו גדולים ומבנה הכפר כולו היה ארוך ; לעומת זאת , משק השדה התבסס על חלקות חקלאיות מרוחקות לצד חלקה קטנה הצמודה לבית , וכך אפשר היה לתכנן מושבים צפופים יותר . בפי אנשי התקופה כונו הראשונים יישובי " נקניק / מגבת " , ואילו האחרונים יישובי " אגרוף קמוץ " . ההחלטה על טיפוס משק שדה משמעותה הייתה הכפפת ההתיישבות בלכיש למערכת השקיה מלאכותית , ובכך היא נקשרה לנושא המחלוקת השני – השימוש במים לחקלאות . הסוגיה האחרונה הייתה אופן התווית הגבולות המוניציפליים בחבל לכיש , הקשורה ישירות לנושאים שונים של סכסוכים על זכות השימוש בקרקעות החקלאיות . 20 מצוטט אצל...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ