המשך הכתבה מדבר, למעלה מפת לכיש עם היישובים החדשים.