תמונה .21 חרובית, מחנה מעבר והכשרה בחבל לכיש. בבית הכנסת, "טיפוסי העולים ממרוקו", .1955 אצ"מ.